CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Gdzie praktykuję?

Moja praktyka mieści się w Londynie zachodnim (Acton i Ealing). Przyjmuję również online i w tym celu używam komunikatora Zoom.

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia, seksuologia to profesjonalne praktyki, które wykorzystują relacje międzyludzkie do rozwoju świadomości, samopoznania oraz zmiany destrukcyjnych mechanizmów psychicznych uniemożliwiających realizowanie życiowych potrzeb. Profesjonalni doradcy i psychoterapeuci działają w ramach wyraźnie określonego kontraktu psychologicznego z klientem, który służy osobom w badaniu i rozwiązywaniu problemów o charakterze interpersonalnym, intra-psychicznym i osobistym. Psychoterapeuci wykorzystują teorie i modele psychoterapeutyczne i psychologiczne, a także posiadają zestaw zaawansowanych umiejętności interpersonalnych, które ułatwiają klientom proces zmian w relacji terapeutycznej, a następnie w codziennym życiu. Praca psychoterapeutyczna opiera się na etosie szacunku dla klienta, jego wartości, przekonań, unikatowości i prawie do samookreślenia. Psychoterapia pozwala zbadać i rozpoznać własny wpływ na pojawiające się w życiu przeciwności, aby pomóc w osiągnięciu oczekiwanego celu.

Co robią psychoterapeuci?

W tworzonej z klientami relacji terapeutycznej, psychoterapeuci dokonują interwencji opartych na bieżących problemach klienta, nagłych kryzysach, długotrwałych problemach natury psychicznej, emocjonalnej oraz egzystencjalnej, które wynikają z traumatycznych doświadczeń klienta. Terapeuci pracują krótko i długoterminowo, w zależności od rodzaju i głębokości problemu, a ich praktyka może obejmować klientów indywidualnych, pary, rodziny lub grupy.

Terapeuta w relacji z klientem wykorzystuje swoje umiejętności i wiedzę w celu wspierania psychologicznej zmiany. Relacja ta podlega przeprowadzonej wstępnie diagnozie problemu, ocenie typu osobowości klienta, zaplanowanemu sposobowi oraz kierunkowi leczenia oraz wykorzystaniu sprawdzonych naukowo metod i technik terapeutycznych. Osiągnięcie psychicznej zmiany może być leczeniem w specyficznych i zdiagnozowanych zaburzeniach, a także szeroko rozumianym rozwoju osobistym, rozwinięciu samoświadomości i emocjonalnych kompetencji.

Jaka jest różnica między psychoterapią i doradztwem psychoterapeutycznym?

Chociaż doradztwo (counselling) i psychoterapia pokrywają się znacznie, zauważa się również pewne różnice. Praca doradców psychoterapeutycznych i psychoterapeutów z klientami może być gruntowna i dogłębna, jakkolwiek doradcy koncentrują się bardziej na konkretnych problemach, zmianach w dostosowaniach do życia i promowaniu ogólnego zdrowia psychicznego klientów. Psychoterapia może także skupiać się na transformacji osobowości i rozwoju wglądu na poziomie głębszym aniżeli doradztwo. Na zaawansowanym poziomie doradztwo psychoterapeutyczne znaczniej pokrywa się z psychoterapią aniżeli na poziomie podstawowym.

Jaki rodzaj psychoterapii powinienem wybrać?

Psychoterapia nie jest jednolitym i spójnym sposobem udzielania pomocy klientom. Istnieje wiele szkół sposobów leczenia. Każda metoda charakteryzuje się odmienną filozofią i podejściem teoretycznym, który opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie człowieka, a także modele, narzędzia i techniki, których psychoterapeuci używają podczas zaplanowanego leczenia. Każda teoretyczna perspektywa służy jako plan działania, aby pomóc psychoterapeucie zrozumieć klientów i ich problemy oraz oferować im pomoc. Jest wiele naukowych badań, które wykazują, że skuteczność psychoterapii zależy jedynie w 12% od konkretnego podejścia i szkoły psychoterapii, jednak warto pamiętać, że badania te nie faworyzują żadnej konkretnej szkoły terapii, a są jedynie zbiorem indywidualnych ocen klientów, którzy przeszli konkretny rodzaj leczenia.

Istotniejszym czynnikiem przy wyborze psychoterapeuty jest wiedza czy terapeuta ma doświadczenie w dziedzinie, w której potrzebujesz pomocy oraz czy relacja, którą budujecie, opiera się na wzajemnym zaufaniu, akceptacji i zrozumieniu. Psychoterapeuci zazwyczaj łączą elementy z kilku stylów psychoterapii i dostosowują do indywidualnych potrzeb klienta.

Jaki rodzaj terapii oferuję?

Specjalizuję się w prowadzeniu terapii w podejściach; humanistyczny, psychodynamiczny i psychoanalityczny. Te trzy kierunki zostały połączone w nurcie, który nazywa się Relacyjna Analiza Transakcyjna.

Jaka jest moja filozofia wokół psychoterapii?

Psychoterapia jest okazją do stworzenia unikalnej i empatycznej relacji, aby posłużyła ona klientowi w leczeniu, dokonywaniu przemiany oraz podnoszeniu świadomości w rozpoznawaniu własnych destrukcyjnych mechanizmów psychicznych. W mojej praktyce skupiam się na intersubiektywności oraz świadomych i nieświadomych procesach, które pojawiają się zarówno w kliencie, jak i we mnie, co pozwala zrozumieć niespełnione i ukryte potrzeby klienta. Oferuję terapię współtworzoną wraz z osobami, z którymi pracuję, a nie im ‘czynioną’.

Kiedy rozważać podjęcie psychoterapii?

Z psychoterapii i porad psychoterapeutycznych warto korzystać wówczas, gdy czujesz, że trudności i problemy życiowe Ciebie przytłaczają i nie jesteś w stanie sam lub przy pomocy bliskich osób poradzić sobie z nimi. Ponadto, warto rozważyć terapię, gdy sposoby radzenia z trudnościami i emocjonalnym cierpieniem zawodzą i one same stają się źródłem konfliktów. Wiele osób potrzebuje pomocy innych ludzi, aby zrozumieć i rozwiązać życiowe kryzysy i wówczas warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Wraz z rozwojem społeczeństwa i nauk psychoterapeutycznych upadły stereotypy dotyczące psychoterapii, która stała się uznaną i cenioną formą pomocy cierpiącym osobom.

Co, jeśli nie jestem zadowolony z terapeuty?

Podczas pierwszych kilku sesji terapeutycznych ufaj własnemu instynktowi, ponieważ Twoje relacje z terapeutą będą w centrum procesu psychoterapeutycznego i posłużą do osiągnięcia zmiany. Jeśli nie jesteś pewien terapeuty, poszukaj innego. Jest bardzo istotne, aby mieć zaufanie do swojego terapeuty, co umożliwi skuteczne leczenie. Jeśli spośród kilku spotkań z różnymi terapeutami żaden nie wydaje się odpowiedni, może nadszedł czas, aby rozważyć, czy chcesz dokonać oczekiwanej zmiany, czy też nie.

Jak mogę być pewny profesjonalizmu psychoterapeuty?

Zapytaj o doświadczenie swojego psychoterapeuty lub doradcy psychoterapeutycznego, a także sprawdź jego / jej kwalifikacje i szkolenia, aby upewnić się, że są odpowiednio wykwalifikowani. Ponadto, zapytaj terapeutę i doradcę czy jest członkiem organizacji, które zrzeszają uprawnionych do prowadzenia terapii doradców i psychoterapeutów. W Wielkiej Brytanii są to m.in. British Association for Counselling & Psychotherapy (BACP), UK Council for Psychotherapy (UKCP), British Psychoanalytic Council (BPC) etc.

Ile potrzebuję sesji terapii?

Oferuję psychoterapię krótko oraz długo terminową. Czas jej trwania oraz terminy sesji zależą głównie od Twoich potrzeb i głębokości problemów, z jakimi się borykasz. W trakcie pierwszego spotkania wspólnie ocenimy czy cele terapii są możliwe do osiągnięcia w ściśle określonym przedziale czasowym, a następnie, podczas trwania terapii, będziemy weryfikowali postępy.

W przypadku terapii długoterminowej, gdy pracujemy nad istotnym i głęboko zakorzenionym problemie lub doświadczeniu głębokiej traumy, termin zakończenia spotkań może być określony z wielomiesięcznym lub wieloletnim wyprzedzeniem. Każdy jest inny, więc wówczas będziemy pracowali razem do czasu, dopóki nie poinformujesz mnie, że jesteś w stanie funkcjonować samodzielnie już bez psychicznego cierpienia. Pamiętaj, że zmiana psychologiczna wymaga czasu, wysiłku i zaangażowania.

Jak to jest być w psychoterapii?

Terapię można zorganizować i ukierunkować na rozwiązywanie konkretnego problemu, jak np. zwiększenie samoświadomości lub wprowadzenie zmian w konkretnym, określonym obszarze życia. Podczas gdy nieustrukturowana terapia jest przeznaczona dla klientów, którzy nie mają dokładnie ustalonego celu, ale doświadczają psychicznego cierpienia oraz emocjonalnych trudności. Tak więc, zamiast wyraźnego planu, niestrukturyzowana psychoterapia koncentruje się na uwalnianiu zahamowanego potencjału klienta, który jest niezbędny do wzrostu świadomości, doświadczania autonomii, spontaniczności i intymności w prywatnym życiu. W pracy długoterminowej relacja z terapeutą jest szczególnie ważna, gdyż nieuświadomione konflikty, potrzeby, przekonania oraz uczucia znajdują swoje własne ‘ujście’ w relacji z terapeutą. Poznanie tych destrukcyjnych mechanizmów oraz nauka nowych jest wówczas w centrum zainteresowania terapii.

W pracy z jakimi problemami mam doświadczenie?

Specjalizuję się w pomaganiu osobom z szerokim spektrum problemów i trudności emocjonalnych i psychicznych, w tym lęku, depresji, relacji i problemów partnerskich, rodzinnych, żałoby, stresu i wypalenia, nałogu, stresu pourazowego i dysocjacji. Ponadto, specjalizuję się w pomaganiu osobom obojga płci w trudnościach ze zdrowiem seksualnym i intymnym; takich jak zaburzenia seksualne, wzwodu, przedwczesnego wytrysku, niskiego libido, pobudzenia itd. W takich interwencjach będę chciał uzyskać od Ciebie dokładne informacje oraz skieruję Cię do GP (lekarza ogólnego), aby przeprowadził niezbędne testy krwi, które pomogą w wykluczeniu zaburzeń somatycznych, które mogą mieć wpływ na zdrowie seksualne.

Czy dostępne są wieczorne spotkania?

Udzielam sesji od poniedziałku do soboty, gdzie wieczorne sesje terapeutyczne są dostępne.

Co się dzieje podczas pierwszego spotkania?

Podczas pierwszej konsultacji przyjrzymy się Twoim aktualnym problemom oraz zastanowimy się, czy psychoterapia może przynieść Ci korzyści. Wstępne spotkanie jest również okazją do zadawania pytań i dowiedzenia się więcej o procesie terapeutycznym. Ty i ja możemy wtedy zadecydować, czy będziemy chcieli pracować wspólnie.

Jak często odbywają się sesje?

Sesje raz w tygodniu są normą, chociaż może się zdarzyć, że klinicznie właściwe jest częstsze lub rzadsze sesje.

Jak długo trwa sesja psychoterapii?

Sesja trwa 50 minut dla osób indywidualnych oraz 60 minut dla par i odbywa się w tym samym dniu każdego tygodnia.

Co się stanie, jeśli muszę zrezygnować z sesji z powodów nieuniknionych?

Psychoterapia wymaga regularnych cotygodniowych zobowiązań z obu stron; Twojej i mojej. Kiedy zaczniemy, organizuję czas i miejsce tak, aby utrzymać regularność i ciągłość Twojej terapii. Aby to umożliwić, a także trzymać czas i miejsce spotkań dla Ciebie, płatność jest należna za wszystkie sesje, włącznie z tymi, w których nie możesz wziąć udziału. Jakkolwiek, zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem przez ze mnie oraz Ciebie urlopy nie podlegają opłacie.

Jak szybko dowiem się, czy psychoterapia pomaga?

Po kilku pierwszych spotkaniach prawdopodobnie będziesz miał dobre poczucie czy terapia może przynieść Ci korzyści. Często warto, aby w tym momencie zastanowić się, czy kontynuować.

Jak długo trwa psychoterapia?

Nie ma ustalonego limitu czasu na psychoterapię lub doradztwo. Niektórzy uważają, że po kilku tygodniach lub miesiącach uzyskali znaczne korzyści z terapii i zdecydowali się przerwać w tym momencie, szczególnie jeśli przeżyli trudny okres w życiu (np. żałoba, utrata bliskiej relacji, zakończenie związku, nowe wyzwania). Inne osoby kontynuują terapię dłużej, np. kilka miesięcy lub lat, aby pracować nad głębszymi konfliktami wewnętrznymi, które niepokoiły ich przez długi okres życia.

Jak terapia dobiega końca?

Możesz zakończyć terapię w każdej chwili, jednak wymagam czterotygodniowego okresu wypowiedzenia, co pozwoli na dobre i bezpieczne zakończenie pracy. Kiedy Ty lub ja zauważymy, że nadszedł czas na zakończenie terapii, wówczas pomocne jest, abyśmy omówili to dokładnie, aby podjęta decyzja została starannie zbadana i rozważona.

Jaki kodeks etyczny stosuję w mojej pracy?

Kieruję się kilkoma kodeksami etyki, które wspierają wyznawane przeze mnie wartości, zasady i regulacje w mojej prywatnej praktyce. Są to “Etyczne ramy dobrej praktyki w zakresie doradztwa i psychoterapii” Brytyjskiego Stowarzyszenia Doradztwa i Psychoterapii (BACP), “Zasady etyczne i Kodeks Postępowania Zawodowego” Rady ds. Psychoterapii Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii (UKCP) oraz “Kodeks Etyki i Postępowania” Instytutu Metanoia w Londynie.

Czy praktykuję w innym języku oprócz j. polskiego?

Mieszkam w Wielkiej Brytanii blisko 15 lat. Stąd, oprócz konsultacji w języku polskim, oferuję terapię w języku angielskim.

Kto to są psychoterapeuci i doradcy psychoterapeutyczni?

Są to specjaliści, którzy poddają się dogłębnym, wieloletnim i rygorystycznym szkoleniom w celu rozwijania świadomości i wiedzy o sobie, ludzkich zachowaniach, umiejętności komunikacyjnych, metod i technik terapeutycznych oraz rozumieniu granic etycznych i zawodowych. To profesjonaliści, którzy biorą pod uwagę kontekst kulturowy i społeczno-polityczny, w którym żyją lub wychowywały się osoby poszukujące pomocy oraz oceniają, jak te czynniki wpływają na ich psychiczne cierpienie.

Twoje pytania są dla mnie cenne. Skontaktuj się ze mną, a odpowiem w ciągu jednego dnia pracy.
Kontakt
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google