Psychoterapia żałoby w Londynie

Psychoterapia prowadzona przeze mnie w Londynie uświadomiła mi, że w wielu różnych wymiarach niemal nieustannie zachodzą w człowieku procesy rozpadu, utraty lub żałoby. Towarzyszenie klientom w przeżywaniu bólu po stracie nauczyło mnie, iż żal nie dzieje się w próżni. To cena, jaką płacimy za miłość. Utrata, destrukcja, rozpad czy degradacja to uniwersalne procesy. Burzą status quo i zmieniają na zawsze życie, jakie dotąd znaliśmy.

Read More