Terapia online jest skutecznym sposobem radzenia sobie ze skutkami pandemii, która negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne. Z przeprowadzanych badań wynika, że nastąpił drastyczny wzrost osób zgłaszających zaburzenia lękowe, depresyjne, bezsenność, ataki paniki, osamotnienie oraz uzależnienia. Psychiczne symptomy wynikające z zespołu stresu pourazowego (PTSD), gdy nie leczone, mogą przez wiele lat znacznie obniżać jakość i zadowolenie z życia.

Depresja i lęk (w tym zaburzenia lęku społecznego oraz zespół lęku uogólnionego) są jednym z najczęstszych, które doskwierają w trakcie pandemii. Wynika to ze strachu o siebie, rodzinę, bliskich, pracę oraz przyszłość. Badania wykazały, że psychoterapia online pomaga w leczeniu zaburzeń nastroju i depresji. Journal of Affective Disorders oraz badania opublikowane w BMC Psychiatry porównały dane dwóch metod leczenia i dowiodły, że leczenie depresji i lęku za pomocą psychoterapii online jest równie skuteczne jak tradycyjna terapia.

Czego możesz oczekiwać od terapii online?

Podczas pierwszych kilku konsultacji, których celem jest ocena kliniczna i wypracowanie planu leczenia, będę potrzebował od Ciebie pełnych informacji o Twojej osobistej historii, pochodzeniu, okolicznościach i problemach z jakimi się obecnie borykasz, a także własnych strategii radzenia sobie z nimi.

Przed oceną kliniczną otrzymasz ode mnie kwestionariusze do wypełnienia oraz wskazówki dotyczące terapii online wraz netykietę, czyli zbiorem zasad, których obydwoje będziemy przestrzegać podczas terapii online.

Cały proces jest całkowicie poufny i przebiega w pozytywnej atmosferze, a gdy uzyskam wszystkie informacje, przeanalizujemy je wspólnie i wówczas będę mógł zalecić odpowiednie rozwiązania w naszej dalszej pracy. Interwencje terapeutyczne w pracy online, podobnie jak w gabinecie, przede wszystkim mają na celu pomóc Tobie w zrozumieniu uczuć, myśli i zachowań, które powodują, że czujesz się bardziej niespokojna(y), przygnębiona(v). Natomiast relacja między nami będzie służyła jako narzędzie do odkrywania jakie stosujesz mechanizmy w relacjach, które powstrzymują Ciebie przed osiągnieciem psychicznej stabilizacji i emocjonalnego zdrowia.

W jaki sposób możesz skorzystać z terapii online?

Jeśli szukasz psychoterapii dla siebie lub któregoś ze swoich bliskich, możesz zasugerować im terapię online. Nie ma potrzeby czekać, aż pandemia Covid-19 ustąpi, ponieważ czasami problemy mogą być pilne i warto je bezzwłocznie rozwiązać. I chociaż możesz odnosić wrażenie, że terapia przez Internet jest czymś nowym, pamiętaj, że cyberpsychologia udowadnia, że poczucie relacji jest równie silne w intrenecie jak i podczas spotkania osobiście. Wynika to z natury wirtualnej przestrzeni online, w której dwie osoby zajmują się sobą, mimo że fizycznie sá w dwóch różnych miejscach. W rzeczywistości często oczekuje się, że połączenia wideo będą bardziej intymne. Ten rodzaj komunikacji to uczucie bycia w wirtualnej przestrzeni z drugą osobą. Dzięki temu sesje terapeutyczne stają się wirtualnym miejscem, które łączy obie strony oraz ich otoczenia, tak jakby klient został przetransportowany do miejsca, w którym znajduje się terapeuta lub odwrotnie. To sprawia, że ​​oboje możemy czuć, że jesteśmy razem, a środowisko online oferuje więcej swobody.

Kiedy nie jest wskazane podejmować terapii online?

Psychoterapia przez internet nie jest zalecana w przypadku złożonych objawów chorób psychicznych, które często charakteryzują się wysokim ryzykiem myśli samobójczych, samookaleczenia oraz ryzyka względem innych osób. W tej sytuacji może być konieczne poszukanie bezpośredniego leczenia w gabinecie psychoterapii w Londynie. Jakkolwiek dane z różnych badań sugerują, że korzystanie z terapii online może zwiększyć prawdopodobieństwo, że dana osoba zwróci się o poradę twarzą w twarz. Tak więc, chociaż psychoterapia online nie będzie tutaj odpowiednia jako leczenie chorób psychicznych, konsultacja i doradztwo psychologiczne może pomóc w podjęciu dalszych kroków w kierunku bezpośredniej formy uzyskania pomocy przy udziale interdyscyplinarnego zespołu specjalistów.